Qytetet që nuk do të kenë rrymë në ditët e ardhshme

Reduktimet me energji elektrike si pasojë e punimeve të KEDS

KEDS-i publikoi orarin e ri të reduktimeve me energji elektrike në qytetet e Kosovës për ditët e ardhshme.

Orari i plotë:

Prishtina

 

Më 02.05.2017 në NS 35/10 kV F.Kosova do të shkyçet:

Dalja 10 kV Apollonia (Kodi:15018015)  prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banesat e Apollonisë.

Arsyeja e shkyçjes: dislokimi i rrjetit 0.4 kV sipas zgjedhjes teknike  me nr. kërkesa 1558 e datës  03.03.2017. Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 02.05.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Llausha (Kodi:14000013)  prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Llaushë, Doberdol, Zakut, Kërpimeh, Metehi, Repë, Tashevc, Pollatë, Dvorishtë, Sllatinë, Reçicë, Zhiti, Sylejvicë, Brecë, Tërnavicë, Murgull dhe Marincë.

Arsyeja e shkyçjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

Më 02.05.2017 në NS 35/10 kV Koliq   do të shkyçet:

Dalja 10 kV Keqekolle-Hajkobille  (Kodi:14016004)    prej  orës 10:00 – 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë. Arsyeja e shkyçjes: Pastrimi i trasesë në LP 10 kV.

Më 03.05.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Fshatrat 1 (Kodi:14000009)  prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sekiraqa, Poterët, Qershijat, Kamerollët, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Burica, Gllamniku, Llapashtica e Ulët.

Arsyeja e shkyçjes: Premontim i shtyllave në LP 10 kV.

Më 02.05.2017 në NS 35/10 kV Koliq   do të shkyçet:

Dalja 10 kV Koliq-Ballaban  (Kodi:14016002)    prej  orës 10:00 – 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

Arsyeja e shkyçjes: Pastrimi i trasesë në LP 10 kV.

Më 02.05.2017 në NS 35/10 kV Parku i biznesit  do të shkyçet:

Dalja 10 kV Llapushniku (Kodi:16023003)  prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjicë, Shkolla LLapushnik dhe Kleçka e Re.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi e ndarësit  linjor  në  TSSH  dhe  ngritja e   shtyllave  në  LP 10 kV.

Më 02.05.2017 në NS 35/10 kV Parku i biznesit  do të shkyçet:

Dalja 10 kV Komorani (Kodi:16023007)  prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Komorani, Komoran lagjja e Koperativës, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqet, Zabeli i Lartë, Ujësjellësi Prishtina Komoran, Vukovci (një pjesë) dhe Llapushniku (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: montimi e ndarësit  linjor  në  TSSH  dhe  ngritja e   shtyllave  në  LP 10 kV.

Më 04.05.2017 në NS 35/10 kV Drenasi  do të shkyçet:

Dalja 10 kV Shtrubullova (Kodi:16021004)  prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc dhe Obri.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi e ndarësit  linjor  në  TSSH  dhe  ngritja e   shtyllave  në  LP 10 kV.

Më 03.05.2017  në NS 35/10 kV Mazgiti do të shkyçet:

Dalja 10 kV Breznica (Kodi: 15019009)  prej orës 11:00 deri në ora 15:00

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkabaj, Mazgit (te Berishët), Mazgit (Gazimestan), Bahollët, Ibër Lepenci, Shkabaj Ambulanca, Refroma, AL Petroll, Euro Beni, rruga Obiliq – Shkabaj, Katana, Besi dhe Inter AS Petroll.

 

Arsyeja e ndërprerjes: ngritjen dhe demontim- montimin e TSSH apo te shtyllave 10 kV.

Më 02. 05.2017  në NS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Lumi i madh ( Kodi: 15019006) prej orës 11:00 deri në ora 15:00.

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Milloshevë, Brezhnicë (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika- Rekë) dhe Prilluzha.

Arsyeja e ndërprerjes: ngritja dhe demontim- montimi e TSSH apo të shtyllave 10 kV.

Më 04. 05.2017  në NS 35/10 kV Palaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Palaj ( Kodi: 18024001) prej orës 11:00 deri në ora 15:00.

 

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika- Rekë) dhe Prilluzha.

Arsyeja e ndërprerjes: ngritjen dhe demontim- montimin e TSSH apo te shtyllave 10 kV.

Ferizaj

 

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 03.05.2017 në NS 35/10 kV Kaçanikë do të shkyçet:

Dalja 10 kV Pylltaria(40043004) , prej orës 09:30 deri ne ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Rakoc, Lagjja Kisi, Lagjja Saniteks, Runjeva, Llanishta, Gjurgjedelli, Kërbliqi, Dardhishta dhe Leskovica.

Arsyeja e shkyçjes: Pastrimi i trasesë në LP 10 kV.

Më  02.05.2017 në NS 35/10 kV Shtërpca do të shkyçet:

Dalja 10 kV Gotovusha(40044005) prej orës 09:30 deri ne ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin:  Shtçrpca (një pjesë), Biti e Ulët, Biti e Epërme, Palojët, Shushiqi, Gotovusha, Drajkovci, Viqa, Gradovica, Firaja dhe Brodi.

Arsyeja e shkyçjes: Pastrimi i trasesë në LP 10 kV.

Prizren

 

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 30.04.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash)  do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bellobrodi (Kodi: 30036008)   prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosava, Pllajniku, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatari, Zymi i Sharrit; afariste: ILVA” Buqe, restoranti Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.

Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e shtyllës 12 m.

Më 02.05.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash)  do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bellobrodi (Kodi: 30036008)   prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosava, Pllajniku, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatari, Zymi i Sharrit; afariste: ILVA” Buqe, restoranti Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.  Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e shtyllës 12 m.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 02.05.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash)  do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dragashi 1 (Kodi: 30036005)   prej orës 11:00 -15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kuvendi Komunal, Gjimnazi,Shkolla fillore.Ambullanta mjeksisë familjate,Gjykata, Zjarrfiksat; afariste: HIT Flores dhe Zgatari Komerc.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ndërprerësit.

Më 03.05.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash)  do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dragashi 2 (Kodi: 30036003)   prej orës 11:00 -15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, “Shtëpia e Kulturës”, Radio Sharri dhe Policia. Arsyeja e ndërprerjes: montim i ndërprerësit.

Më 02.05.2017 në NS 35/10 kV Pirana  do të shkyçet:

Dalja 10 kV Randobrava (Kodi: 30034010)   prej orës 10:00 -14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Randobrava, Retija e Ulët dhe e Epërme. Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.

Më 02.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3  do të shkyçet:

Dalja 10 kV Korisha (Kodi: 31000010)   prej orës 10:00 -14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda dhe Grupi i Bizneseve.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.

Gjilani

 

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Më 30.04.2017 në NS 110/35 kV Gjilani 1  do të ketë shkyçje totale prej orës 05:30-10:30:

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin të gjithë konsumatorët e Gjilanit. Arsyeja e ndërprerjes: punime të KOSTT-it./21Media

Artikuj të ngjashëm

Shikoni Gjithashtu
Close
Back to top button
close button