Dogana e Kosovës e ka pranuar sot donacionin e radhës nga programi EXBS

Dogana e Kosovës e ka pranuar sot donacionin e radhës nga programi EXBS

Drejtori i përgjithshëm Bahri Berisha sot pranoi një donacion në vlerë mbi 12.000 mije euro pajisje për zbatim të ligjit nga programi EXBS i SHBA-ve.

Përfaqësuesi Rick Clark dorëzoi pajisje te Dogana e Kosovë po ashtu edhe për Policinë Kufitare.

Ndryshe, deri tani Dogana e Kosovës ka pranuar rreth 400.000 dollarë pajisje dhe trajnime të financuara nga Qeveria e SHBA-së.