Zgjerimi i marëdhënieve mes komunave e OSHC-ve

Zgjerimi i marëdhënieve mes komunave e OSHC-ve

U prezantua projekti “Programi rajonal i demokracisë lokale në Ballkanin Perëndimor” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i implementuar nga UNDP lansuan programin rajonal mbi demokracinë lokale në Ballkanin Perëndimor me qëllim të zgjerimit të marrëdhënieve mes qeverive lokale dhe organizatave të shoqërisë civile./21Media