Ministria e Arsimit dhe Shkencës sot sqaroi se kallëzimi penal i ngritur sot nga VV ndaj ministrit Ramë Likaj nuk qëndron. Sipas MASh-it kjo për arsye se ministri nuk ka nënshkruar asnjë dokument që lidhet me tenderin “Blerja e pajisjeve për mbrojtjen e objekteve arsimore për qëndrueshmëri dhe blerja e pakove të nevojshme për fusha lëndore dhe mirëmbajtje”.

Pra, sipas ministrisë, dosja e tenderit është nënshkruar nga personat përgjegjës (zyrtarët e MASh) dhe personi i autorizuar nga ministri.

“MASh po ashtu bën të ditur se, kërkesa e nënshkrimit të procedurave të prokurimit është përcjellë nga Divizioni i Infrasturës dhe në pjesën e specifikimeve teknike janë 43 artikuj. Në bazë të kërkesës së inicuar të Divizionit të Infrastrukturës, gjatë procedurës së prokurimit është bërë një gabim teknik, i cili është rregulluar shtatëmbëdhjetë ditë para hapjes së tenderit.”, informoi ministria.

MASh, gjithashtu njoftoi se, kontrata në fjalë është nënshkruar për 43 artikuj, siç është përshkruar në kërkesë dhe nuk ka pasur ndryshim në çmime. Shpallja e fituesit është bërë sipas ofertës me çmimin më të ulët.

Tutje, MASh-i bëri të ditur se, inicimi i procedurave të prokurimit ka filluar më 4 nëntor 2020 dhe hapja është bërë më 27 nëntor 2020.  Sipas ministrisë, procedurat kanë qenë transparente dhe të publikuara në e-prokurim.

“Gjatë procedurës  së prokurimit ka pasur një ankesë nga një operator ekonomik, ku OShP-ja ka marrë vendim në favor të autoritetit kontraktues. Vendimi i OShP-së me numër A.nr.1069/20, ankesën e operatorit ekonomik e hedh si të palejuar dhe konstaton se autoriteti kontraktues, pra MASh mund të vazhdojë tutje me procedurat e prokurimit publik. MASh gjithashtu njofton se, procedurat kanë qenë transparente dhe në përputhje të plotë më Ligjin e Prokurimit.”, sqaroi tutje ministria.

Ndryshe, Lëvizja Vetëvendosje sot njoftoi se ish-deputeti Fitim Uka ka dorëzuar në Prokurorinë Speciale një kallëzim penal ndaj ministrit të Arsimit dhe Shkencës dhe dy zyrtarëve të kësaj ministrie, nën dyshimin se kanë kryer veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”./21Media