• Prishtinë
  4° C
  973 km/h

 • Prizren
  1° C
  1001 km/h

 • Pejë
  2° C
  992 km/h

 • Gjakovë
  2° C
  983 km/h

 • Mitrovicë
  2° C
  983 km/h

 • Gjilan
  4° C
  933 km/h